Zarządzanie Kategorią Produktów - Skuteczne wdrożenie i wykonanie

Rozwiązanie , poprzez połączenie innowacyjnego oprogramowania oraz urządzeń, jest zdolne do skutecznego zarządzania etykietami cenowymi w obiektach handlowych. System pozwala na znaczne zwiększenie poziomu zgodności projektów Zarządzania Przestrzenią, poprzez redukowanie kosztów związanych z zarządzaniem systemami etykiet oraz poprawę merchandisingu. System oparty jest na aplikacji HemiLab DSM.  Dzięki zintegrowaniu oprogramowania DSM z JDA Category&Space Management, powstało ścisłe połączenie pomiędzy planogramami i mapami sklepu z jednej strony, a z drugiej, z aktualną sytuacją w sklepie. To dwustronne połączenie umożliwia zarówno dostarczanie planogramów do sklepów, jak również pokazanie aktualnej sytuacji na półce, przenosząc te informacje do systemu JDA jako realogramy. Oprogramowanie HemiLab DSM wykorzystuje patentowane mobilne urządzenie drukujące etykiety na plastikowych listwach. Listwy następnie są umieszczane w standardowe uchwyty cenowe bez potrzeby modyfikacji w wyposażenie sklepu. Drukarka drukuje jednorazowo wszystkie etykiety cenowe z podanej półki, co oznacza, że w zależności od ilości etykiet, w ciągu 30 sekund, pracownicy sklepu potrafią zaktualizwać wszystkie ceny na półce. Daje to przybliżoną średnią ilość 600 etykiet na godzinę (6-cio krotnie szybszy czas wydruku niż  przy standardowej dystrybucji etykiet). gwarantuje stałość i zgodność planogramów z systemem etykietowania towarów bez potrzeby zatrudniania wysoko wykwalifikowanych merchandiserów.

 

         

 

Główne zalety systemu: 
  • Zgodność półki z aktualnym planogramem
  • Skuteczne zarządzanie etykietami na półkach
  • Prosty w obsłudze system
  • Wzmocnienie logistyki w sklepie 
  • Ułatwienie realizacji kampanii marketingowych i promocyjnych
  • Monitorowanie efektywności pracy personelu

 

Zamień teorię planogramów w skuteczną realizację i rzeczywiste wyniki

• Zwiększenie korzyści systemu Zarządzania Przestrzenią poprzez egzekwowanie 
poziomu zgodności z planogramami 
• Kontrolowanie sytuacji w sklepie i zapewnienie zwrotnej reakcji na asortyment, 
wymagane zmiany jak również działania promocyjne
• Zintegrowanie systemu zarządzania przestrzenią na półce i systemu zarządzania 
etykietami w jeden proces napędzający zysk oraz poziom zasobów